Hvilke type saker som har med NAV å gjøre kan Datatilsynet behandle?

Når enkeltpersoner kontakter oss om NAVs behandling av deres personopplysninger, viser vi dem som regel videre til NAV. I noen tilfeller behandler vi likevel henvendelser fra enkeltpersoner, fordi de for eksempel anses å være prinsipielle og har en viss betydning ut over den enkelte saken. Vi har fått henvendelser fra enkeltpersoner som har medført at vi har gjennomført kontroller med NAV, for eksempel tilsynet som tok for seg NAVs bruk av tiltaksarrangører.