Hvilke rettigheter har man som registrert hos NAV?

Dersom du mottar tjenester fra NAV, må du finne seg i at NAV også registrerer opplysninger om deg. Opplysningene skal i mange tilfeller oppbevares fremover i tid, selv om du ikke lenger har behov for tjenester fra NAV. Dette følger av arkivlovgivningen og plikten forvaltningen har til å dokumentere det de gjør.

Som registrert har du rett til å vite hvilke opplysninger NAV har registrert. Retten til innsyn i opplysninger om deg selv følger av forvaltningsloven og av personopplysningsloven. Du kan lese mer om retten til innsyn i egne opplysninger her.

De generelle grunnkravene som gjelder for behandling av personopplysninger gjelder også for NAV. Dersom opplysningene ikke er korrekte, skal de rettes eller slettes i tråd med personopplysningsloven §§ 27 og 28. Krav om sletting eller retting skal rettes mot den behandlingsansvarlige, som er NAV.