Hvilke regler gjelder for NAVs behandling av personopplysninger?

Ansatte i NAV er underlagt taushetsplikt etter blant annet forvaltningsloven, folketrygdloven og NAV-loven. Personopplysningslovens generelle bestemmelser gjelder for de områdene det spesielle regelverket ikke tar for seg.