Kan foreningen selge medlemsinformasjonen videre?

Foreningen må innhente samtykke fra medlemmene dersom den skal utlevere eller selge opplysningene videre til tredjepart. Innhenting av samtykke er ikke nødvendig dersom det finnes informasjon om dette i vedtektene.

Sensitive opplysninger skal aldri utleveres uten at medlemmet har samtykket i det.