Kan foreninger registrere fødselsnummer?

Foreninger har sjelden saklig behov for å behandle fødselsnummer, men det kan finnes forhold som tilsier at dette er nødvendig. Et eksempel er når medlemmene ønsker skattefradrag, og foreningen må gi informasjon om dette til skattemyndighetene. Det skal være opp til deg som medlem å avgjøre om foreningen kan bruke fødselsnummeret til dette formålet.

Se flere spørsmål og svar om foreningers bruk av medlemsopplysninger.