Er bruk av medlemsopplysninger melde- eller konsesjonspliktig?

Nei, en forening trenger ikke søke om konsesjon eller melde fra til Datatilsynet om bruk av personopplysninger (se personopplysningsforskriftens § 7-15).

Unntaket fra melde- og konsesjonsplikten gjelder bare hvis foreningen bruker personopplysningene som et nødvendig ledd i administrasjon av virksomheten. Unntaket gjelder også i forbindelse med skattefradrag for medlemmene.

Hvis foreningen bruker sensitive personopplysninger, gjelder unntaket fra melde- og konsesjonsplikt bare hvis medlemmene har samtykket til denne bruken, og opplysningene har nær og naturlig sammenheng med medlemskapet.