Må jeg informere motparten om at jeg gjør lydopptak?

Personopplysningsloven gjelder ikke for opptak som gjøres for private formål, og da er det heller ikke krav om at du informerer den andre samtaleparten om opptaket. Det kan likevel oppleves som krenkende for den som blir gjort opptak av dersom vedkommende ikke vet om det. Vi anbefaler derfor at du alltid informerer de som blir berørt av lydopptaket.