Kan privatpersoner gjøre lydopptak av samtaler eller møter?

Lydopptak som privatpersoner gjør for rent private eller personlige formål reguleres ikke av personopplysningsloven. Du kan for eksempel gjøre opptak av samtaler for å sikre bevis fordi du mener du har et rettskrav som enkeltperson.

Lydopptaket kan likevel være straffbart dersom du ikke selv er til stede og du gjør opptak med skjult utstyr, eller hvis du selv ikke deltar i samtalen som tas opp.

Du kan ikke bruke lydopptaket til noe annet enn private formål. Du kan for eksempel ikke publisere opptaket på Internett.

Les mer om lydopptak av telefonsamtaler.