Hva om jeg er uenig i innholdet i opplysningene som kredittvurderingsselskapet har lagret om meg?

Dersom kravet er omtvistet (for eksempel til behandling i forliksrådet eller i retten) eller innfridd, kan du ta kontakt med kredittvurderingsselskapet, sende dokumentasjon på at kravet er omtvistet eller innfridd og kreve at opplysningen slettes.