Hva er kredittopplysningsvirksomhet?

Med kredittopplysningsvirksomhet menes virksomhet som gir informasjon om kredittverdighet og betalingsevne. Kredittopplysninger er all informasjon som gir mottaker anledning til å trekke slutninger om kredittverdighet. Det avgjørende er ikke om det gis en komplett vurdering av en kredittsituasjon, men om mottaker kan trekke slutninger om kredittverdighet ut ifra opplysningene som han eller hun får.

Alle personer som har hatt skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsbyråene.

Mer om kredittvurdering.