Hvordan kan jeg sette kredittsperre?

Du kan selv bestemme om du vil sette kredittsperre. En kredittsperre gjør at det ikke går an å foreta en kredittvurdering av deg, eller å gi deg lån.

For å sette kredittsperre må du ta kontakt med et kredittvurderingsselskap. Lese mer hvordan du setter kredittsperre.