Kan jeg kredittsjekke leietakere?

Ja, privatpersoner som leier ut egen bolig eller sekundærbolig har anledning til å kredittsjekke potensielle leietakere. Det henger sammen med at det er en økonomisk risiko forbundet med leieforholdet.

Profesjonelle utleiere har derimot ikke anledning til å kredittsjekke leietakere. Den økonomiske risikoen en profesjonell utleier løper, vil være å betrakte som ordinær risiko knyttet til forretningsdrift.