Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende for at kravet skal bli sett på som omtvistet:

  • Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet. Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. "Beløpet ble betalt inn den 14.02.20XX, fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt"). Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev. Dette er for å sikre deg at selskapet registrerer den.
  • Ta kopi av brevene du sender. Ta vare på brevene du får tilbake. Dersom du nå får gjenpart fra kredittopplysningsbyrået der disse opplysningene likevel er registrert, sender du dem et brev der du henviser til at du har bestridt fordringen. Send eventuelt med en kopi av brevet du sendte til inkassobyrået.