Hvor lenge kan byråene lagre kredittopplysningene?

En opplysning skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år. Slettefristen regnes fra den dato opplysningen første gang ble lovlig registrert.

Enkelte fordringer kan brukes for kredittopplysning så lenge opplysningen står i det gjeldende offentlige registeret. Dette gjelder for eksempel opplysninger om pant i fast eiendom eller løsøre. For enkelte fordringer kan fristen på fire år forlenges med fire nye år dersom det tas rettslige skritt.

Et forhold som er ordnet eller gjort opp, skal slettes omgående.

Mer om kredittvurdering