Hvilke virksomheter har konsesjonsplikt?

Alle virksomheter som driver kredittopplysningsvirksomheter må i utgangspunktet ha konsesjon. Virksomheter som kredittvurderer internt og som ikke utleverer opplysningene til andre, er ikke konsesjonspliktige. En bank som benytter opplysningene den har til å kredittvurdere egne kunder uten å utlevere videre til andre, trenger derfor ikke konsesjon fra Datatilsynet til dette formålet.

Mer om