Når kan det gjøres en kredittvurdering av meg?

For å kredittvurdere deg, må en virksomhet ha et saklig behov for opplysningene. Når du handler på kreditt, kan bedriften ha behov for en slik sjekk av økonomien din.  

Det er for eksempel greit å foreta en kredittsjekk dersom du handler på faktura. En teleoperatør som lar abonnentene betale etter at tjenesten er levert, kan også ha grunn til å foreta kredittsjekk av kundene sine.

Det kan tenkes tilfeller der virksomheten har behov for å få utlevert kredittopplysninger til tross for at det ikke skal ytes kreditt. Man kan for eksempel ha et saklig behov når det gjelder aktuelle søkere på stillinger med et betydelig økonomiansvar. Det er imidlertid ikke behov for kredittvurdering av kandidatene for enhver stilling med ansvar for økonomi. Man kan heller ikke be om kredittvurdering av alle søkere eller av søkere som er innkalt til intervju. Kredittvurdering kan bare foretas av de som i realiteten er aktuelle for stillingen.

Les mer om når det kan gjøres kredittvurdering av deg.