Hva kan kredittopplysningsbyråene bruke opplysningene til?

Kredittopplysningsbyråene kan bare bruke opplysningene til det formål som fremgår av konsesjon for kredittopplysningsvirksomhet

Å bruke opplysninger fra kredittopplysningsregisteret til adresserings- og distribusjonsvirksomhet er for eksempel ikke lov. Et kredittopplysningsregister kan heller ikke brukes til å velge aktuelle mottakere av direkte reklame.