Hvorfor skal jeg sette kredittsperre?

Unngå ID-tyveri: En vanlig måte å begå identitetstyveri på er å stifte kreditt i offerets navn. Du kan forhindre dette ved å opprette en kredittvurderingssperre.

Begrense eget forbruk: Hvis du vil begrense eget forbruk, kan du opprette kredittsperre. Da begrenser du din egen mulighet for å bestille kredittkort.

Unngå unødvendig kredittvurdering og snoking: Ansatte i bedrifter som har tilgang til kredittopplysninger (ansatte i bank, finansieringsinstitusjoner, og selskaper med avtaler med kredittopplysningerbyråer) kan bruke tilgangen til andre ting enn bare å sjekke kunder. Datatilsynet har eksempelvis mottatt en del saker der personer har blitt kredittsjekket i forbindelse med stevnemøter, barnefordelingssaker, og skilsmisser. Kredittopplysningsselskapene får kredittvurderingsoppdragene fra sine kunder, og det er ikke deres jobb å vurdere motivet bak oppdraget.

Slik sperrer du for kredittvurdering