Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg hos kredittopplysningsvirksomheten?

Du har rett til å få vite hva byråene har registrert om deg til bruk i kredittopplysningsvirksomheten uten at dette skal koste deg noe. Du må da henvende deg til kredittopplysningsvirksomheten for å få innsyn i hvilke opplysninger om deg som er registrert. Les mer om din generelle innsynsrett.

Du skal få forhåndsvarsel når opplysninger om deg som har betydning for kredittvurdering av deg innføres i et kredittopplysningsregister. Du har da muligheten til å rette eventuelle feil.

Mer om kredittvurdering