Har jeg krav på forhåndsvarsel før jeg kredittvurderes?

Kredittopplysningsbyråene skal varsle deg dersom de skal registrere en opplysning om deg i kredittopplysningsdatabasen. Varsel skal gis før opplysningene utleveres til den som ber om kredittvurdering. Du får da mulighet til å rette eventuelle feil.

Også enkeltpersonforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret, skal få forhåndsvarsel. Datatilsynet begrunner dette med at det kan være vanskelig for en enkeltperson med et lite enkeltpersonsforetak å trekke et klart skille mellom den private økonomien og økonomien knyttet til næringen. Behovet for tettere oppfølging og mer kontroll er derfor viktig.

Les mer om kredittvurdering