Har du spørsmål som dreier seg om det nye personvernregelverket (GDPR)?

Vi har laget flere veiledere som tar for seg det nye personvernregelverket. Blant annet innebygd personvern, vurdering av personvernkonsekvenser, personvernombudsordningen og samtykke. All informasjon om det nye regelverket er samlet her