Må jeg sende melding eller søke konsesjon for min spørreundersøkelse/forskningsstudie?

Når den nye personopplysingsloven trer i kraft 25. mai 2018, faller både melde- og konsesjonsplikten bort.

Les om dette her