Gjelder de spesielle kameraovervåkingsreglene i personopplysningsloven ved bruk av drone med kamera?

Nei, siden droner ikke er fastmonterte gjelder ikke de spesielle reglene om kameraovervåking  som du finner i personopplysingsloven.

Les vår veiledning om bruk av droner
Les regler og rettledning på Luftfartstilsynets nettsider