Kan skolen gå inn i elevenes e-postboks på skolens system?

Skolen er elevenes arbeidsplass. Dersom skolen gir elevene tilgang på e-post over skolens system, må skolen forholde seg til de samme regler for innsyn som gjelder med hensyn til de ansatte.

Les mer innsyn i ansattes e-post