Kan skolen ta i bruk gratis verktøy eller tjenester som Dropbox eller Google Apps?

Ingen verktøy er gratis. Dersom det virker som tjenesten eller verktøyet er gratis, betaler man antakelig med personopplysningene til de som er registrert. Skolen må ta kontakt med skoleeier, som må gjøre en vurdering av tjenesten.

Les mer