Kan skolen/barnehagen filme og fotografere barna?

Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, er verken melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. Dersom skolen eller barnehagen skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, må de ha samtykke fra foresatte til barna som kan identifiseres på videoen/bildet.

Om skolen eller barnehagen filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig.

Kameraovervåking av barnehagen/skolen i åpningstiden er i utgangspunkt forbudt. Utenom åpingstid kan overvåkingen skje hvis vilkårene i personopplysningsloven er oppfylt.

Les mer: