Kan det være mer enn ett ombud i virksomheten?

Ja, dersom virksomheten er stor eller driver med helt ulike typer behandlinger, som for eksempel forskning og undervisning. Stort sett vil vi anbefale at en virksomhet kun har ett ombud. Dersom virksomheten vurderer å ha flere ombud kan dere kontakte oss.

Mer om personvernombudsordningen.