Hvordan får jeg mer kunnskap om personopplysningsloven?

Vi arrangerer grunnkurs hver vår og høst. I tillegg tilbyr vi jevnlig kurs om regelverk, internkontroll og informasjonssikkerhet. Innimellom arrangerer vi også en større fagdag for faglig påfyll.
Les mer om kurstilbudet og eventuelle aktuelle kurs for personvernombudene

I veiledningen som er laget for personvernombudene finnes det en liste over relevant litteratur. Det er også lurt å gjøre seg kjent med informasjonen som finnes på nettsidene våre.

Mer om personvernombudsordningen