Hvilken rolle har ombudet?

Ombudet skal gi ledelsen råd og veiledning i personvernspørsmål.

Personvernombudet representerer virksomheten, men skal på en uavhengig måte vurdere virksomhetens regeletterlevelse på personvernfeltet.