Hva skal ombudet gjøre dersom virksomheten bryter personopplysningsloven?

Som ombud må du si i fra til ledelsen om bruddene. I vedtaket fra Datatilsynet står det at personvernombudet er pliktig til å påpeke brudd på personopplysningsloven til den behandlingsansvarlige. Dersom ledelsen ikke er lydhør overfor ombudet sine synspunkt, kan man spørre oss om konkrete råd. Ordningen mister sin verdi dersom ledelsen ikke respekterer ombudets funksjon eller ikke tar ombudet på alvor.

Skulle situasjonen fremdeles være fastlåst, og du opplever at din rolle ikke blir tilstrekkelig respektert, anbefaler vi at du vurderer å trekke deg som ombud.

Les om personvernombudordningen