Hva gjør jeg når jeg er ombud og skal ut i permisjon?

Dersom virksomheten blir stående uten ombud mens du er i permisjon, må vi ha informasjon om dette. Dere må være oppmerksomme på at meldeplikten gjelder for virksomheter som ikke har ombud.

Dere kan endre ombud i virksomheten via vårt registreringsskjema