Når skal man fylle ut nytt meldeskjema?

Ny behandling = nytt skjema. Det kreves også nytt meldeskjema for å gjøre endringer i eksisterende behandlinger.