Kan man være ombud og bosatt eller ansatt utenfor Norge?

Dersom virksomheten er etablert i Norge er det norsk lov som gjelder. Det finnes ombud som er bosatt i utlandet, men det er viktig at ombudene snakker/forstår ett skandinavisk språk, slik at de kan følge med på kursene våre, som alle er på norsk.

Mer om personvernombudsordningen