Kan man lage sitt eget meldeskjema?

Ja, men skjemaet må tilfredsstille § 32 i personopplysningsloven. Om du ønsker, kan du legge skjemaet fram til vurdering for oss.

Personopplysningsloven § 32 om meldingens innhold:

Meldingen skal opplyse om

  1. navn og adresse på den behandlingsansvarlige og på dennes eventuelle representant og databehandler,
  2. når behandlingen starter,
  3. hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
  4. formålet med behandlingen,
  5. oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles,
  6. hvor personopplysningene hentes fra,
  7. det rettslige grunnlaget for innsamlingen av opplysningene,
  8. hvem personopplysningene vil bli utlevert til, herunder eventuelle mottakere i andre stater, og
  9. hvilke sikkerhetstiltak som er knyttet til behandlingen.

Mer om personvernombudsordningen