Hvordan registrere meldinger om behandling av personopplysninger?

Det er laget et eget meldeskjema for personvernombudene. Skjemaet er mer detaljert og utfyllende enn det offentlige meldeskjemaet som andre bruker, men det er likevel frivillig å bruke skjemaet. Meldeskjemaet er utarbeidet for personvernombudene, og er ment å være et støtteverktøy som gjør det enklere å holde orden på meldingene. Det må føres et skjema for hver behandling.

Meldeskjema for personvernombud

Mer om personvernombudsordningen