Hvordan organisere arbeidet som personvernombud?

Lag rutiner for innhenting av samtykke, sletting og liknende. Lag maler som tilfredsstiller dine behov og som gjør det enkelt for deg å holde oversikt. Dersom du er usikker på om malene er gode nok, ta kontakt med oss, eller kontakt noen av de andre personvernombudene som kanskje har erfaring fra liknende behandlinger.

Delta også på kurs både for opplæring og for å bli kjent med andre ombud i lignende situasjon.

Se hvilke kurs vi arrangerer for personvernombudene

Mer om personvernombudsordningen