Hvordan komme i gang med rollen som personvernombud?

Start intern dialog for å finne ut hva som trengs, og for å finne ut hvor det eventuelt brenner! Gode spørsmål å starte med er: Har virksomheten internkontrollsystem? Er systemet tilfredsstillende?

For å orientere deg om hva som kreves av et personvernombud, og få tips til hvordan du kan løse oppgavene knyttet til denne rollen, kan du lese mer her:

  1. Ombudets roller og oppgaver (veileder - pdf)
  2. Personvernombudets plikter
  3. Skjema og maler for personvernombud

Mer om personvernombudsordningen