Hvem skal melde inn eventuelle avvik?

Det er den behandlingsansvarlige som er pliktig og ansvarlig for å melde inn avvik, jf. personopplysningsforskriften § 2-6. Ofte vil ombudene bli konsultert i slike situasjoner, og det kan kanskje være like naturlig at ombudet melder inn avvik til Datatilsynet. Det er viktig å understreke at det er opp til hver enkelt virksomhet å selv bestemme hvem som skal melde inn avvik.

Mer om personvernombudsordningen