Hva skal jeg gjøre når jeg slutter i virksomheten?

Send skriftlig informasjon til oss. I vedtaket står det i punkt 4:

"Datatilsynet skal informeres dersom avtalen om personvernombud opphører, eller virksomheten endrer personvernombud".

Vi setter stor pris på om du blir ombud også på din nye arbeidsplass.
Skjema for endring av personvernombud eller opprettelse av nytt personvernombud