Hva gjør man med meldinger som allerede eksisterer hos Datatilsynet?

Dersom ombudet velger å ha en egen oversikt over behandlingene, bør meldingene som er registrert hos Datatilsynet slettes. De vil uansett forsvinne fra systemet tre år etter at meldingen ble sendt.

Mer om personvernombudsordningen