Hva gjør jeg når jeg er ombud og skal ut i permisjon?

Dersom du skal ut i permisjon i mer enn tre måneder, må virksomheten søke om å få oppnevnt et nytt ombud. Dersom virksomheten blir stående uten ombud mens du er i permisjon, må du informere oss om dette. Samtidig må dere være oppmerksomme på at meldeplikten vil gjelde for virksomheten igjen, og at alle behandlinger må meldes inn til oss.
Bruk endringsskjema for personvernombud