Hva bør jeg gjøre som ombud?

Vær synlig i virksomheten!

Personvernombudet er ment å være en ressursperson for virksomheten, og det er viktig at de ansatte vet hvem du er og hva du gjør.

  • Presenter deg og ombudsrollen for alle i virksomheten. Fortell dem hva det vil si å være ombud.
  • Informer nyansatte i virksomheten.
  • Tilby deg å holde foredrag etter at du har vært på kurs
  • Fortell de ansatte i virksomheten om personvernombudsordningen gjennom intranett, e-post eller send ut nyhetsbrev.
  • Oppfordre de ansatte om å si fra dersom noe nytt skal tas i bruk i virksomheten. For å ha god oversikt og kunne gi råd om for eksempel innkjøp av nye system, er det viktig for deg å komme tidlig inn i prosessen.
  • Sørg for at du er blant de første som får vite hva som skjer i virksomheten.
  • Sett opp skilt på døren til kontoret ditt – skriv på visittkortet ditt at du er personvernombud.

Mer om personvernombudsordningen