Har personvernombudet ansvaret for personvernet i virksomheten?

Nei, den behandlingsansvarlige har ansvar for at regelverket etterleves i virksomheten. Personvernombudet er ansvarlig for de oppgaver som står i vedtaket.

Mer om personvernombudsordningen