Er det obligatorisk å delta på grunnkurset?

Ja, grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at nye ombud deltar på dette kurset så raskt det lar seg gjøre. Samtidig vil vi anbefale ombudene å delta på de andre kursene som blir arrangert i tilknytning til personvernombudsordningen.

Oversikt over kurs og seminar

Mer om personvernombudsordningen