Hvilke regler gjelder for internkontroll?

I personopplysningsloven er det stilt krav om etablering av internkontroll. Internkontroll er rutiner som skal dokumenteres og være gjenfinnbare i virksomheten og hos eventuelle databehandlere.

Disse kravene er ytterlig supplert i personopplysningsforskriftens kapittel 2 og 3. Kapittel 2 handler om å ivareta tilfredsstillende sikring av personopplysninger, men kapittel 3 utdyper minimumskrav til rutiner.

Les mer om etablering av internkontroll.