Er behandlingsansvarlig den som har den daglige ledelsen?

I praksis vil det være virksomhetens øverste administrative leder som er behandlingsansvarlig. Det er naturlig at gjennomføringen delegeres til en med daglig ansvar. Uansett sitter den øverste ledelsen fortsatt med ansvaret.

Les mer om informasjonssikkerhet og internkontroll