Er innebygd personvern lovpålagt?

I dag er det ikke lovpålagt, men opp til den enkelte virksomhet om personvern bygges inn i løsninger fra starten. Fra mai 2018 vil det imidlertid bli et krav.

Les våre syv steg til innebygd personvern

Les om programvareutvikling med innebygd personvern