Er innebygd personvern lovpålagt?

I dag er det ikke lovpålagt, men opp til den enkelte virksomhet om personvern bygges inn i løsninger fra starten. Les Datatilsynets 7 steg til innebygd personvern