Kan leger koble seg på Internett med samme maskin som de har journalprogramvaren på?

Nei, vanligvis ikke, men det kommer an på hvilken teknisk løsning som brukes. Hvis maskinen er tilknyttet et eksternt nettverk øker trusselnivået vesentlig. Den behandlingsansvarlige, i dette tilfellet legen, må iverksette tiltak som ivaretar akseptabelt risikonivå i løsningen.

Les mer om dette på www.normen.no (ekstern nettside)

Les mer om risikovurdering og akseptabelt risikonivå.