Hvordan skal en virksomhet håndtere sensitive personopplysninger?

Virksomheten må gjøre en risikovurdering. Sensitive data må oppbevares eller lagres adskilt fra åpen informasjon. For å ivareta sikkerheten, plasseres sensitiv informasjon ofte i egne soner med tilgangskontroll.  

Les mer om